Bà ngoại

(MTD) Câu thăm hỏi thường ngày, miếng bánh ngon biếu ông bà khi còn khỏe tốt hơn gấp tỷ lần dòng nước mắt khóc than khi ông bà mất đi.