Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Khi Giáo hội kỷ luật tu sĩ

Đó chỉ là một vài cá nhân trong số hàng chục ngàn tu sĩ Phật giáo sống thiện lành và đang chung sức xây dựng cuộc đời bằng lòng từ bi, trí tuệ của người học Phật.

Đọc thêm »

Ngày của nghề

Cảm ơn nghề và những nhân duyên để đến bây giờ mình vẫn còn được sống với nghề với một tình yêu không sứt mẻ!

Đọc thêm »

Đám tang cho người sống

Đó là trải nghiệm rất khác biệt với người bệnh khi nghe những điều mọi người nói về họ như những lời cảm kích, lời xin lỗi và cả cầu xin sự tha thứ. Nó rất sâu sắc.

Đọc thêm »

Đi lễ chùa đầu năm

Giáo lý căn bản của đạo Phật là nhân quả, cũng rất gần gũi với quan niệm của người dân Việt: gieo gió gặt bão, ở hiền gặp lành.

Đọc thêm »

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!