Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!
mây thong dong

Nóng giận

Đức Phật nói: “Nuôi cái nóng giận trong lòng thì chẳng khác nào mình uống thuốc độc mà mong chờ người khác chết”.

Đọc thêm »

Đám tang cho người sống

Đó là trải nghiệm rất khác biệt với người bệnh khi nghe những điều mọi người nói về họ như những lời cảm kích, lời xin lỗi và cả cầu xin sự tha thứ. Nó rất sâu sắc.

Đọc thêm »

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!