Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Nhà báo Lưu Đình Long chia sẻ kỹ năng viết tin, biên tập tin tại khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Phật giáo ở Bạc Liêu

Trong hai ngày 19 và 20-1, nhà báo Lưu Đình Long – giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Mây Thong Dong cho biết, được duyên lành tham gia chia sẻ tại khóa tập huấn nghiệp vụ báo chí Phật giáo do Ban Thông tin – Truyền thông Bạc Liêu tổ chức tại Trụ sở BTS.

Đọc thêm »

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!