Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Nhà báo Lưu Đình Long chia sẻ kỹ năng viết tin, biên tập tin tại khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Phật giáo ở Bạc Liêu

Trong hai ngày 19 và 20-1, nhà báo Lưu Đình Long – giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Mây Thong Dong cho biết, được duyên lành tham gia chia sẻ tại khóa tập huấn nghiệp vụ báo chí Phật giáo do Ban Thông tin – Truyền thông Bạc Liêu tổ chức tại Trụ sở BTS.

Đọc thêm »

Với tôi, Tết bắt đầu từ tháng Chạp!

Sự tiếp nối của con cái với tổ tiên từ những sinh hoạt như vậy ăn sâu vào tâm khảm để rồi những người trẻ như tôi đi tha hương, đến tháng Chạp hằng năm vẫn nghe người lớn trong tộc họ hỏi: chạp mả năm ni có về không?

Đọc thêm »

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!