Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

“Vạn sự như ý”

(MTD) Ai cũng mong như vậy, nhưng thực tế không có ai được vậy. Vì “cầu bất đắc ý” (mong mà không được) vốn là nỗi khổ của con người, ai cũng trải qua, tùy người ít hoặc nhiều.

Đọc thêm »

Người thương là…

(MTD) Tình thương không phải là sự đầu tư, nên đừng sợ lỗ. Cứ thương và ngay phút giây thương-yêu ai đó đã là lúc ta nhặt về hạnh phúc rồi.

Đọc thêm »

Cái vui ly dục

(MTD) Đó là cái vui của người bắt đầu có phát nguyện học Phật, tập buông và bỏ dần những tham muốn thuộc về thế gian – với 5 món gồm, danh, sắc, tài, ăn, ngủ.

Đọc thêm »

Video: Góc sáng trong đời

Một trong những cách giúp tâm an chính là biết dừng lại trước những điều tốt đẹp trong đời, nhìn thấy những điểm tốt nơi người để chiêm nghiệm, học hỏi, tùy hỷ và biết ơn.

Đọc thêm »

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!