Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Truyền hình dễ dãi, tiếng Việt sai khác

Dùng sai, phát ngôn sai tiếng Việt gây khó chịu nhưng nguy hại hơn là làm trẻ em nhận thức sai, bắt chước sai. Phải chăng, đây cũng là một nguyên nhân xuất hiện những câu văn học sinh gây xôn xao xã hội, như: “Nhà em có nuôi một ông nội…”?

Đọc thêm »

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!