Làm gì nếu yêu phải người né tránh yêu thương?

(MTD) Yêu một người có kiểu gắn bó né tránh có thể sẽ khá áp lực, nhưng họ không cố ý xa lánh bạn, chỉ là họ chưa thể ngay lập tức thích nghi với sự thân mật. Hãy dịu dàng và nhẫn nại với họ.