Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Tháng 8 về, gieo yêu thương…

Thực ra, xui rủi hay nói chung là những bất như ý trong cuộc sống này là điều tất yếu, do nhân duyên mình và cộng đồng đã tạo.

Vì cuộc đời này vô thường, nên ta phải tập thương…

Nếu tin nhân quả thật sâu, sống được với lý nhân quả, khi gặp sự cố bất như ý ta biết quán chiếu để tháo gỡ – không trách trời trách người – biết mọi thứ đều là nhân-duyên-quả, để bình thản, nhẹ nhàng hoặc bình thản, nhẹ nhàng nhất có thể.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!