Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Cảm ơn các phóng viên, nhà báo, chuyên gia truyền thông, cơ quan báo chí

mây thong dong

Hàng năm, ngày 21-6 trở thành ngày hội nhiều niềm vui của người cầm bút. Đó là ngày để các nhà báo, cơ quan báo chí ôn nhắc về tinh thần “bút sắc lòng trong” cần gìn giữ để phụng hiến cho đời những tác phẩm mang lại giá trị của niềm tin, thay đổi tích cực…

Thời nào và ở đâu cũng có những sự tử tế và cái xấu ác đan xen. Vì vậy, nhiệm vụ xiển dương điều tốt, đấu tranh với điều xấu luôn được người cầm bút nêu cao.

Mây Thong Dong trân trọng cảm ơn những người cầm bút chân chính đã rút ruột nhả tơ, góp mật cho đời, với sứ mệnh thiêng liêng mà mình chọn và được giao phó.

Mỗi dòng tin, mỗi bài viết đầy tính chiến đấu, nhân văn của quý vị đã góp phần làm cho đất nước phát triển, con người trở nên tích cực hơn, an lành hơn.

Nhân 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2023), Mây Thong Dong kính chúc quý vị thân tâm an lạc, tiếp tục giữ ngọn bút chính trực, thành công trên lĩnh vực mình công tác, phụ trách.

Trân trọng!

MÂY THONG DONG

Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn

Bảo Trầm (baotram.vn) – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà

Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!