Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Đám mây không bao giờ chết

maythongdong

(MTD) Khi hoạn nạn, chúng ta thường niệm Bồ-tát…, nhưng Bồ-tát hóa thân ở quanh ta thường ngày mà ta không thấy hoặc thấy mà không biết.

Bồ- tát vì hạnh nguyện ba-la-mật mà hiện thân dưới mọi hình hài, Bồ-tát thì không câu nệ hình thức, công việc cao thấp, sang hèn và tùy theo căn cơ (nhận thức) đối tượng chúng sanh mà “hóa độ”. Bồ-tát có thể hiện thân thành những vị tu sĩ, bác sĩ, ca sĩ, nhân sĩ v.v… Bồ-tát luôn có những tâm nguyện rộng lớn Từ – bi – hỷ – xả, cho nên thường hay lặng lẽ bố thí giúp người, lại có sức chịu đựng, bao dung, tha thứ cho những ai vô ý hay cố tình bịa chuyện đặt điều, vu oan giáng họa cho mình.

Bồ-tát luôn đặt lợi ích cho số đông (lớp người yếu thế) lên hàng đầu, sẵn sàng hy sinh vô điều kiện, xem những nghịch cảnh là những thềm thang để bước lên quả vị Phật. Bồ-tát khi hạnh nguyện giúp đời đã viên mãn thì an nhiên trở về bổn quốc – cảnh giới vô ưu, vô phiền, đến đi tự tại.

Ca sĩ Phi Nhung, pháp danh Tịnh Bình, nhìn ở góc độ công hạnh nào đó, với tôi, được xem như một vị Bồ-tát, Người sống đời thiện mỹ, trong tịnh hóa thân tâm, ngoài nhiệt huyết với nghề, trao lời ca tiếng nhạc đến quần chúng, giáo dưỡng bao trẻ mồ côi… nhằm xoa dịu những nỗi đau của kiếp nhân sinh trong cõi uế trược trầm luân này.

Thiền sư Nhất Hạnh có nói: “Đám mây không bao giờ chết”. Vâng, đám mây chỉ là tạm có mặt rồi tạm chuyển hóa thành những hạt nước tưới mát cỏ cây, mặt đất, lòng người… rồi trở lại làm mây… “nước đi ra bể lại mưa về nguồn”.

Phi Nhung cũng đâu có mất, Phi Nhung luôn sống – có mặt trong hàng triệu con tim của khán thính giả, Phi Nhung không bao giờ chết, chỉ tạm rời xa trần thế trở về với Phật để nghỉ ngơi mà thôi.

Người về cõi Niết… tịch nhiên
Để ai mang vạn nỗi niềm nhớ nhung…

Tuệ Đăng

maythongdong
Bảo Trầm – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà
Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!