Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Từ 1-1-2022 Xả nhiều rác, trả nhiều tiền

(MTD) Đây là nội dung thuộc Luật Bảo vệ môi trường 2020, chính thức được Quốc hội thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ 1-1-2022. Theo đó, sẽ thu phí rác thải tính theo khối lượng, tức ai xả rác nhiều sẽ phải trả nhiều tiền.

Cụ thể, theo Khoản 1, Điều 79 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo hai căn cứ: Thứ nhất, phù hợp với quy định của pháp luật về giá. Thứ hai, dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại.

Quy định mới cũng nêu rõ: “… Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý.”

Như vậy, theo quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020, khuyến khích các gia đình, cá nhânphân loại rác thải, những loại có thể tái chế để sử dụng thì không phải trả phí, nhưng phải phân loại đúng, còn nếu phân loại sai thì vẫn phải trả phí theo khối lượng.

Luật Bảo vệ môi trường 2020 cũng nêu lộ trình chậm nhất là ngày 31-12-2024, các quy định về phân loại rác, trả chi phí nếu không phân loại rác đúng, xả rác nhiều phải trả nhiều tiền… phải được thực hiện.

Theo đó, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo 3 mục:

  • Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế;
  • Chất thải thực phẩm;
  • Chất thải rắn sinh hoạt khác.

Các hộ gia đình, cá nhân ở đô thị phải đựng chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại vào các bao bì để chuyển giao. Cụ thể:

  • Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế;
  • Chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác được đựng trong bao bì theo quy định và chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải thực phẩm có thể được sử dụng làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi…

Trí Dũng

Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn

Bảo Trầm (baotram.vn) – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!