Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Cúng dường kinh Địa Tạng đến chùa đang cần

(MTD) Phật tử Nguyễn Kế Đức (Trung tâm Học tiếng Trung DDY – TP.HCM) cho biết, có một Mạnh thường quân phát tâm cúng dường Kinh Địa Tạng đến chùa nào đang cần.

“Chư tôn đức, Phật tử biết chùa nào đang thiếu Kinh Địa Tạng thì gửi thông tin giúp con để con xác nhận với chùa. Xác nhận xong con sẽ gửi trực tiếp đến địa chỉ của chùa ạ. Số điện thoại của con: 0938.052.150”, anh Kế Đức chia sẻ.

Theo đó, bạn đọc của Mây Thong Dong có thể gửi thông tin về Phật tử Nguyễn Kế Đức với nội dung:

– Tên chùa:
– Địa chỉ cụ thể:
– Tên của Thầy/Sư cô trụ trì nhận Kinh:
– Số điện thoại của Thầy/Sư cô nhận Kinh:
– Số lượng Kinh Địa Tạng chùa đang bị thiếu:

Mây Thong Dong

maythongdong.vn
Bảo Trầm – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!