Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Đây có phải là tôn tượng của Thiền sư Khương Tăng Hội?

(MTD) Có bạn gởi hình và hỏi: Xin thầy cho biết pho tượng này (xem hình) là vị nào, người tạo tượng với y phục như thế thì có đúng không?

Trả lời:

Pho tượng trong hình trên là Tôn tượng Thiền sư Khương Tăng Hội, ngài sinh ra, lớn lên, tu học từ các vị du tăng đến từ Ấn Độ và hành đạo ở kinh đô Luy Lâu, nước Giao Chỉ (còn gọi là Giao Châu, tên của nước Việt Nam thời bấy giờ) vào khoảng đầu thế kỷ thứ 2. Ngài thông thạo cả hai thứ tiếng: Ấn Độ và Trung Quốc.

Vùng đất này là nơi giao thương đa phần người Ấn và Trung, nên có nhiều tăng sĩ người Ấn sang truyền đạo Phật (Bụt – Buddha) đến đây (lúc bấy giờ ở Trung Quốc chưa có tăng sĩ). Về sau Ngài mới sang Trung Quốc để hoằng pháp.

Trong cuốn Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Thiền sư Thích Nhất Hạnh cho rằng ngài Khương Tăng Hội là Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam.

Các tài liệu Phật giáo mà ngài Khương Tăng Hội truyền bá, dịch thuật thường nói về pháp thiền Nguyên thủy, chẳng hạn như là Kinh An Ban Thủ Ý

 (Cụm từ “An Ban Thủ Ý” được phiên âm từ chữ phạn “Anapanasati” tức là Thiền “quán niệm hơi thở”).

Do vậy, thiết nghĩ người tạc tượng Thiền sư Khương Tăng Hội đắp y theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy (như trong hình) là đúng – hợp lý. Vì các tăng sĩ ở Ấn sang nước ta truyền đạo lúc bấy giờ hầu hết là đắp y phục Nguyên thủy (Phật giáo Nam truyền).

Tuệ Đăng – Nhuận Thường

Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!