Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!
mâythongdong

Ngồi thiền

(MTD) Khi ngồi thiền chúng ta thường hay ngồi trong tư thế kiết già, đó là thế ngồi vững chãi nhất.

Đọc thêm »

“Không cần xây tháp cho thầy”

(MTD) “Nếu có một tảng đá có sẵn thì để vào trong hốc đá bản thảo của một cuốn sách của Thầy (…) thì tảng đá đó có Thầy nhiều hơn là một cái tháp trong đó có một nắm tro”.

Đọc thêm »

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!