Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Đức Dalai Lama: Cách tri ân Thiền sư Thích Nhất Hạnh tốt nhất là tiếp nối việc làm của Thầy

(MTD) Hôm qua, 22-1-2022, Đức Dalai Lama, vị lãnh đạo tinh thần có ảnh hưởng nhất thế giới đã có thư phân ưu về sự viên tịch của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Trong bức thư, Đức Dalai Lama gọi Thiền sư Thích Nhất Hạnh là người huynh đệ trong Chánh pháp. Qua đó, ngài nhắc đến việc Thiền sư đã làm trong tinh thần bất bạo động của người con Phật là vận động hòa bình, phản đối chiến tranh tại Việt Nam.

Với công cuộc vận động hòa bình, phản đối chiến tranh tại Việt Nam, sự ủng hộ của ngài dành cho Martin Luther King và hơn hết là sự cống hiến của ngài trong việc truyền bá phương pháp Chánh niệm và Từ bi để không chỉ nhằm đạt được bình an nội tâm mà qua đó, mỗi cá nhân, bằng việc nuôi dưỡng an lạc trong tâm mình sẽ đóng góp cho nền hòa bình đích thực của thế giới, Thầy đã sống một cuộc đời thực sự có ý nghĩa” – Đức Dalai Lama nhận định.

Qua đó, ngài bày tỏ: “Tôi gửi lời phân ưu đến môn đồ của Ngài ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới“.

Trong thư, Đức Dalai Lama còn cho rằng, “cách tốt nhất để chúng ta thể hiện lòng tri ân của mình đối với ngài là tiếp nối những việc làm của ngài trong công cuộc thúc đẩy hòa bình trên thế giới”.

Thư phân ưu của Đức Dalai Lama về sự viên tịch của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Trường An

Thương hiệu trà Việt nổi tiếng (https://songhytra.com/)
Bảo Trầm (baotram.vn) – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!