Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Để sự lễ lạy Bồ-tát hữu ích, ý nghĩa

“Nguyện thứ sáu, thường hành bình đẳng

Lòng từ bi thương xót chúng sinh

Hỷ xả tất cả lỗi lầm

Không còn phân biệt sơ thân mọi loài”

Bồ-tát Quán Thế Âm trong Phật giáo Đại thừa biểu trưng cho hạnh lắng nghe, thấu hiểu, nhẫn nại và hy sinh. Quán Thế Âm, nghĩa là quán sát tiếng kêu than của chúng sanh trong thế gian để cứu độ cho họ thoát khổ!

Lễ tượng đức Quán Thế Âm luôn luôn phải ghi nhớ hai đức tính căn bản của Ngài là nhẫn nhục và từ bi, để đem áp dụng vào bản thân chúng ta.

Lễ lạy hình tượng của Ngài không phải là cầu xin cho Ngài ban phước ban lộc, mà chính yếu là cam kết học theo hạnh Bồ-tát thương tất cả mọi người, biết lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu và giúp đỡ theo sức lực của mình! Với người sơ cơ thì thấy ai khổ thì thương họ một chút, người căn cơ cao thì dẹp hết mọi giới tuyến, thân sơ!

Có thế sự lễ bái mới thật sự là hữu ích và có ý nghĩa!

Mừng ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm thành đạo (19-6 ÂL)

Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát.

Đức Kiên

Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn

Bảo Trầm (baotram.vn) – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!