Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Lương thiện và yếu lòng

(MTD) Lương thiện thì rất tốt, nhưng nhất định phải đi kèm với trí tuệ. Làm việc gì cũng cần minh bạch, có chính kiến và lập trường rõ ràng, người khác mới không thể lôi kéo, đặt điều.

Đọc thêm »

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!