Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!
mây thong dong

Từ thiện: Có nhiêu làm nhiêu

(MTD) Tôi có số tiền lớn khoảng năm sáu chục triệu đồng, thay vì để dành học lên trên chương trình thạc sĩ, nhưng tôi lấy số tổng ấy chia năm xẻ bảy ra để giúp lại các bạn sinh viên… nghèo

Đọc thêm »

Bố thí theo hạnh Bồ-tát

(MTD) Trong hoạn nạn của đại dịch, bố thí là pháp thực hành thiết thực hơn cả. Nếu có tinh tấn và trí tuệ nữa, thì việc bố thí càng đem lại nhiều lợi ích cho chúng sinh.

Đọc thêm »

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!