Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!
Ảnh: L.Đ.L

Chuỗi nhà hàng chay của chàng trai xứ Quảng

Anh chàng quê Quảng Nam ấy đã quyết định sang Nhật, làm việc đúng chuyên ngành trong một công ty tại Tokyo với hợp đồng ba năm. Tích cóp được ít vốn, Thái Lam quay lại Sài Gòn tìm mặt bằng mở quán chay “Here and Now” (Bây giờ và ở đây), bắt đầu con đường hiện thực hóa ước mơ mình ấp ủ.

Đọc thêm »
mây thong dong

Từ thiện: Có nhiêu làm nhiêu

(MTD) Tôi có số tiền lớn khoảng năm sáu chục triệu đồng, thay vì để dành học lên trên chương trình thạc sĩ, nhưng tôi lấy số tổng ấy chia năm xẻ bảy ra để giúp lại các bạn sinh viên… nghèo

Đọc thêm »

Bố thí theo hạnh Bồ-tát

(MTD) Trong hoạn nạn của đại dịch, bố thí là pháp thực hành thiết thực hơn cả. Nếu có tinh tấn và trí tuệ nữa, thì việc bố thí càng đem lại nhiều lợi ích cho chúng sinh.

Đọc thêm »

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!