Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Từ thiện: Khi nào âm thầm, khi nào công khai?

maythongdong

(MTD) Khi cả xã bị phong tỏa theo chỉ thị 16, không đi đâu mua thùng các tông, giấy gói được, số tiền người nhà gửi về và số tiền qũy của Tịnh Cốc Trà cũng đã cạn.

Nếu ngang đó dừng rồi trở về với công việc làm vườn, thì ngày tháng qua đi cũng vô sự thôi.

Muốn làm tiếp thì phải công khai trở ngại khó khăn, xin bạn bè góp duyên trợ giúp, một người gánh thì nặng nhiều người gánh sẽ nhẹ. Giúp người cũng là giúp mình.

Nhất nhân tác phúc thiên nhân hưởng,

Độc thụ khai hoa vạn thụ hương.

Quả thật vừa nêu khó khăn, bà chủ xe Cường Thuỷ kết nối được 300 thùng. Rồi Sr Hồng Quế ngỏ ý xin thùng các tông cho để Tịnh Cốc Trà làm việc. Và rồi huynh đệ chưa kêu gọi gì thì sư thầy Diệu Thuỷ đã vận động quyên góp tịnh tài, rồi huynh đệ bạn hữu chuyển tới. Ở tình thế không thể rút lui. Nếu huynh đệ bạn bè không tin mình thì thiếu gì nơi để họ chuyển, và nếu mình không trả lời với sự tin tưởng ấy, thì quyên được đồng nào chuyển ngay vào Mặt trận Tổ quốc là xong, cũng không phải công khai gì nhiều, lại không mệt sức.

Còn đã nhận quyên góp, thì không “âm thầm” mà làm được nữa. Hoài Linh là một ví dụ rất đắt cho sự im lặng, im lặng không đúng thời sẽ thành ỉm đi. Cũng giống như nói pháp không đúng thời thì dù nói Chánh pháp cũng thành ra phi pháp.

Bởi vậy, nếu tiền mình tự bỏ ra làm thì âm thầm được. Nhưng quý tu sĩ nếu không kinh doanh có lời, thì tiền đang có để làm cũng là tiền thập phương cúng dàng. Chứ đúng luật thời Phật, tu sĩ khất thực chỉ nhận thức ăn, không được nhận tiền. Đã nhận tiền thì tiền ấy ở nguồn nào đến cũng không phải của mình.

Cho nên tu sĩ chỉ mượn hoa kính Phật mà làm việc lợi ích theo pháp thế gian thôi. Chứ theo pháp xuất thế thì ngồi vô sự trong rừng vắng, nhận đủ lương thực cúng dàng nuôi thân, hoặc tự cấy cày nuôi sống mình cho đến ngày xả huyễn thân.

Còn một khi dấn thân vận động quyên góp thì phải công khai minh bạch. Không muốn danh thì danh nó cũng tự đến, nếu âm thầm không công khai thì không những người ta không tin tưởng đóng góp mà còn nghi ngờ mình có động cơ khác. Chỉ anh em trong nhà, Phật tử chùa mình, thân hữu quen biết mình hiểu nhân cách tu của mình là tin mình thôi. Từ thiện lúc bình thường đã khó từ thiện mùa dịch càng khó hơn, dù kết nối bạn hữu, nhưng sự di chuyển, tiếp xúc của họ ở tuyến đầu bất kể khi nào cũng có thể lây nhiễm, hiểm nguy rình rập…

Danh nào rồi cũng là hư danh thôi, dịch qua đi mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường. Nhân quả của chúng ta dù thô hay vi tế cũng không nằm ngoài tương quan, vì cái này sinh thì cái kia sinh, do pháp này diệt mà pháp kia diệt…

Viết xong thì trời mưa, ngắm mưa xin thuận theo sự rửa trôi vậy…

Thích Thanh Thắng
(Tịnh Cốc Trà, Đồng Nai)

Bảo Trầm
Bảo Trầm – Đơn vị đồng hành cuộc thi “Chuyện tử tế mùa Covid-19” đang diễn ra trên Mây Thong Dong
Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!