Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Ta có một cái tâm
Không phân biệt, tính toán
Không hơn thua, tốt xấu
Không phiền não, đa đoan

Nhưng vì quen lăng xăng
Ưa mơ màng chạy nhảy
Nên không còn tĩnh lặng
Vậy nên phải tìm về

Bằng cách ngồi thật yên
Thở vào ra thật nhẹ
Ngay từ khi ấu thơ
Tập dần và tập mãi
Thành một thói quen hay
Để ngày mai, ngày sau
Vẫn mỗi ngày một chút
Ngồi yên, thở và cười

Tìm lại chính con người
Mà ta từng đánh mất
Do hơn thua, chật vật
Trở lại với sự thật
Bằng buông bỏ, không buồn
Bằng trái tim tỉnh thức
Chánh niệm, ở ngay đây
An trú phút giây này

Chánh Quán

(*) Trong ảnh, Pathway School (trường Tuệ Đức) có “học phần” tĩnh lặng cho học sinh, giúp các em tìm về bản thể ngay từ nhỏ. Mong trường học Việt Nam cũng bắt chước Thái Lan, Anh… đưa thiền vào cho học sinh

Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!