Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Cái vui ly dục

(MTD) Đó là cái vui của người bắt đầu có phát nguyện học Phật, tập buông và bỏ dần những tham muốn thuộc về thế gian – với 5 món gồm, danh, sắc, tài, ăn, ngủ.

Thực ra, 5 món dục có niềm vui và thích thú của nó, thế nên bản thân mình bao đời vẫn trôi lăn trong sanh tử luân hồi là bởi còn dính vào 5 món này.

Khi chưa biết đạo, chưa tìm thấy nguồn vui của pháp hỉ, thiền duyệt, thì ta sẽ chọn cái vui thế gian làm nguồn sống. Tạo dựng, kiếm tìm danh, sắc, tài, chiều chuộng bản thân vào hoạt động ăn uống, ngủ nghỉ. Cho đến khi những thứ đó, tuy có vui đó nhưng nó đòi hỏi ngày phải càng nhiều hơn, nếu không ta sẽ không vui nữa. Rồi nếu không còn những điều kiện để có nó thì ta cũng héo queo.

Nói chung, ta tham muốn và chấp giữ 5 món đó như tài sản, trong khi ta bỏ quên một nguồn vui khác mang tên tự do. Nguồn vui đó là buông và bỏ dần cho đến dứt hẳn 5 món kia.

Quý thầy, sư cô giảng đã nhắc ta rằng, 5 món dục của thế gian giống như mật ngọt trên lưỡi dao. Ta thò lưỡi ra nếm mật đó thì chỉ ngọt một chút nơi đầu lưỡi mà nguy cơ hoặc bị đứt lưỡi là có thật. Nghĩa là, phía sau cái vui nó có cái nguy, cái hại, dễ dắt dẫn mình đi vào nẻo khổ, lao xao chốn bất thiện.

Song, đa số chúng ta không thấy hoặc thấy nhưng không đủ dũng khí dứt ra, để rồi ta vẫn cứ dính, cứ mắc. Như con thiêu thân, thấy ánh đèn sáng lao vào mà nào biết đó là cửa tử?

Ngộ đạo và sống đạo là cả một chặng đường dài. Mỗi người một nhân-duyên khác nhau nữa. Nhưng ai ly dục và vui với cửa thiền càng sớm càng nhẹ, khỏe. Niềm vui đó là niềm vui giải thoát, giác ngộ.

Nhiều người hỏi, giải thoát là đi đâu? Kỳ thực, ngay chỗ mình đang sống, hoàn cảnh mình đang trải mà mình không dính và mắc lại là giải thoát, chớ đi đâu nữa. Khổ hay vui mình cũng không bị chi phối nhiều, mình hiểu nguồn cơn của những biểu hiện đó và mỉm cười “chào em”, rồi nhẹ bước như không. Để làm được vậy, ta phải thực tập, còn nói ra vậy thì ai cũng nói được.

Mong rằng, tự thân tôi và mọi người, ai cũng có cái vui trong ly dục, trong cái thấy sáng tỏ mọi sự mọi việc một cách tròn đủ, luôn luôn…

Lưu Đình Long

Bảo Trầm – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà
Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!