Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Làm thế nào để lạc quan hơn trong cuộc sống?

(MTD) Các nghiên cứu thực hiện trên đối tượng trẻ sinh đôi cho thấy chỉ có khoảng 25% sự lạc quan của chúng ta “được lập trình bởi yếu tố gene”; phần còn lại đều do cách chúng ta phản hồi lại những trải nghiệm mang “vị chát đắng” của cuộc sống.

Đọc thêm »

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!