Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!
Mây Thong Dong

(MTD) Tụng kinh là “thiền âm thanh”. Đạt được thiền âm thanh trong tán tụng thì miệng chỉ là cách vận động ngôn ngữ, còn tai mới là tánh nghe, nghe rõ thì thấu nghĩa mà đi vào niệm.

Tán, tụng, niệm, mới nhìn thì thấy ở miệng nhưng định thì thuộc về tai. Cho nên ai thuộc lòng khi tụng mà tiếng tụng không đi vào tai rõ từng tiếng một thì dù miệng tụng đúng không sai lời kinh cũng thành thất niệm, hoặc niệm cầu danh, muốn người khác nghe thấy nhưng mình không nghe thấy.

Khi tụng thì lạy Phật – Pháp – Tăng trong mười phương. Lạy là cách giảm đi bản ngã. Cho nên nhìn bên ngoài, người nhỏ lạy người lớn, tất cả cùng lạy Phật (gỗ, đá, đồng…) để tạo lập quy củ, nhưng bên trong thấy Pháp bình đẳng bao trùm. Khi ra trước đại tăng thì người lớn cũng phải quỳ lạy, vì đức tăng như biển.

Tụng kinh niệm Phật để báo ân cha mẹ, cũng là báo ân Phật, nhưng suy cho cùng cũng là tăng trưởng thiện tâm cho mình. Vì cha mẹ và Phật có đủ nơi mình. Cho nên ai đó bảo không cần niệm, cứ tưởng là không có niệm kỳ thực mắc vào cái niệm không. Mà đã niệm thì dù niệm cái “không cần” thì cũng vẫn là có niệm. Còn vô trụ mà niệm thì quan tâm đến có không làm gì, mọi thứ cứ tuần tự diễn ra như nước hoà với sữa, không thể phân chia.

Khi quân Mông Cổ tràn sang Nhật Bản, triều đình truyền lệnh khắp các ngôi chùa tụng kinh phù hộ, Đại sư Nhật Liên (Nichiren) nói với chính quyền rằng, những thứ nghi lễ do những kẻ đó thực hiện chỉ làm đẩy nhanh thêm cuộc xâm lược mà thôi.

Mọi cuộc xâm lược đều không xâm lược được Phật tính. Căn cơ không đồng, nhưng Phật tính đồng. Thể không thông thì dụng chệch hướng. Tụng kinh Dược Sư đảo bệnh, chính là bỏ cái bệnh hướng vào cái không bệnh của cả thân và tâm. Hoảng loạn mà mong cầu phù hộ thì chiêu loạn mà không chiêu định. Chiêu loạn thì miệng tụng mà tai không nghe thấy. Pháp khi ấy lại thành phi pháp. Đảo bệnh không phải tìm sống bỏ chết mà đi vào 12 nguyện lớn dù gặp nghịch cảnh vô thường.

Thích Thanh Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!