Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Video: Virus SARS-CoV-2 và bệnh Covid-19

ThS.BS Lê Quốc Tuấn – giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM – vừa chia sẻ với Mây Thong Dong 8 video về đề tài virus SARS-CoV-2 và bệnh Covid-19. Để bạn đọc thêm kiến thức về virus gây bệnh Covid-19, chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải mỗi ngày tại www.maythongdong.vn.

Phần 1: Phân loại coronavirus và SARS-CoV-2

Video do ThS BS Lê Quốc Tuấn thực hiện

Phong Châu

Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!