Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Xơ vữa động mạch và góc nhìn cuộc sống

(MTD) Xơ vữa là chủ đề không mới, nhưng để tới con đường phải can thiệp mạch máu và hứng chịu những biến chứng từ huyết khối, thì gần như câu chuyện đã đến hồi bế tắc, bởi nong mạch chỗ này thì chỗ kia cũng tắc …

Đọc thêm »

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!