Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Video: Biểu hiện lâm sàng của Covid-19

Tiếp tục chuyên đề “Virus SARS-CoV-2 và bệnh Covid-19”, ThS.BS Lê Quốc Tuấn – giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM nói về biểu hiện lâm sàng của Covid-19:

Video: ThS.BS Lê Quốc Tuấn thực hiện

Phong Châu

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!