Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Suy nghiệm: Bình thường thôi

(MTD) Nếu những thứ mình gặp, mình nghe, mình thấy giống với những gì mình nghĩ thì đó là bình thường. Nếu những thứ mình gặp, mình nghe, mình thấy khác với những gì mình nghĩ thì mình cố chấp đó là bất thường…

Đọc thêm »

“Vạn sự như ý”

(MTD) Ai cũng mong như vậy, nhưng thực tế không có ai được vậy. Vì “cầu bất đắc ý” (mong mà không được) vốn là nỗi khổ của con người, ai cũng trải qua, tùy người ít hoặc nhiều.

Đọc thêm »

Suy ngẫm: Tự thân phấn đấu

(MTD) Trong hành trình cuộc đời, bạn sẽ gặp rất nhiều người, có thể đồng hành đến cuối cùng thật sự rất ít. Có người qua lại mỗi ngày, nhưng khi bạn gặp chuyện liền biến mất, có kẻ chỉ đi với bạn một đoạn, bèn dừng bước.

Đọc thêm »

Ông già Noel qua cái nhìn của Thiền sư

(MTD) Sáng tạo phẩm đó được nhận thức qua một hình thái trong văn hóa do con người vẽ ra. Người ta vẽ ra hình Bụt, người ta vẽ ra hình Chúa, người ta vẽ ra hình Bồ-tát, người ta vẽ ra hình ông già Noel.

Đọc thêm »

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!