Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Video: Yếu tố nguy cơ chuyển nặng của Covid-19

Mây Thong Dong

Tiếp tục chuyên đề “Virus SARS-CoV-2 và bệnh Covid-19”, ThS.BS Lê Quốc Tuấn – giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM nói về yếu tố nguy cơ chuyển nặng của Covid-19 (phần 5):

Video: ThS.BS Lê Quốc Tuấn thực hiện

Phong Châu

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!