Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Video: Yếu tố nguy cơ chuyển nặng của Covid-19

Mây Thong Dong

Tiếp tục chuyên đề “Virus SARS-CoV-2 và bệnh Covid-19”, ThS.BS Lê Quốc Tuấn – giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM nói về yếu tố nguy cơ chuyển nặng của Covid-19 (phần 5):

Video: ThS.BS Lê Quốc Tuấn thực hiện

Phong Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!